Yevlax şəhər Texniki baxış şöbəsinin Fəxri əməkdaşı Elşən İsmaylov

Yevlax şəhər Texniki baxış şöbəsinin Fəxri əməkdaşı Elşən İsmaylov

Azerbaycan Respublikasının Daxili işlər Nazirliyinə yüksək xidmətlər edən,hər zaman xalqın keşiyində duran,vətənsevər şəxslərdən birdə Elşən İsmayılovdur Elşən İsmayılov hər bir zaman dövlətinə, xalqına qürurla xidmət etmişdir. Dövlətə,xalqa qarşı göstərdiyi müvəffəqiyyətlər qiymətləndirilmiş,xalq tərəfindən uca məqamlara laiq görülmüşdür.Hal-hazırda yevlax şəhər " Texniki Baxış Şöbəsi"-nin əməkdaşı xalqına,dövlətinə xidmət etməkdədir Hörmətli Elşən müəllim Azerbaycan Respubilkasında sizin kimi vəsifəsini layiqincə yerinə yetirən məmurlara hər zaman xalqın ehtiyacı vardır Allah nailiyyətlərinizi böyük ,məqamınızı uca etsin.Hörmətlə Dövlət Tv -nin Rəhbəri