98 saylı Mkis-nin Uğurları

98 saylı Mkis-nin Uğurları

Hörmətli cənab Prezident!

Müzəffər Ali Baş Komandanımız!

Sizin sərkərdəliyinizlə Vətən Müharibəsində şanlı zəfər qazanan xalqımızın qələbə

sevinci ilə yaşadığı, qurub-yaratdığı, öz tarixinin yeni mərhələsinə qədəm qoyduğu

bir şəraitdə Sizi ad gününüz münasibətilə təbrik etmək xüsusi rəmzi məna daşıyır.

2003-cü ildə ilk dəfə dövlət başçısı seçiləndə ulu öndər Heydər Əliyevin

müəyyənləşdirdiyi dövlətçilik dəyərlərini uca tutaraq bəyan etdiyiniz böyük

hədəflərə çatmaq üçün həm beynəlxalq miqyasda, həm də ölkə daxilində ardıcıl

siyasət həyata keçirirsiniz. Ölkəmizi bugünkü qələbəyə çatdıran Güclü Dövlət

Konsepsiyasının gerçəkliyə çevrilməsi bu siyasətin möhtəşəm təntənəsini nümayiş

etdirir. Bu böyük yolda ən böyük enerji qaynağı Dövlət-Xalq birliyi və

bütövlüyüdür. Vətən müharibəsində şanlı Ordumuzun dünyaya nümunə olan

qəhrəmanlığının və şanlı zəfərinin başlıca ilham mənbəyi də bu birlik və

bütövlükdür.

Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmiz qısa müddət ərzində böyük tarixi yol qət etmiş,

möhtəşəm uğurlar qazanmışdır.

Elan etdiyiniz və uğurla davam edən iqtisadi və siyasi islahatlar tərəqqi yolu ilə

yeni zirvələrə doğru irəliləyən Azərbaycan dövlətinin daha da güclənməsi üçün

etibarlı təməl təşkil edir.

Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasət hər bir vətəndaşın həyat səviyyəsinin

yüksəlməsinə, Azərbaycanın sosial dövlət kimi mövqeyinin möhkəmlənməsinə

xidmət edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi ölkəmizin siyasi, iqtisadi və mədəni

inkişafında böyük xidmətləriniz ölkəmizin hər bir vətəndaşı üçün qiymətlidir.

Hörmətli Prezident!


Şəxsim və kollektivim adından Doğum gününüzü təbrik edirik. İnşallah kölgəniz bu ölkənin üzərindən əskik olmayacaqdır 


Müəllif: Xətai Rayon 98 saylı Mkis-nin Rəisi Taleh Mirzəyev

98 saylı Mkis-nin Uğurları