Dövlətimizə Layiqli xidmət edən Ema QSC-nin Uğurlu faaliyyəti

Dövlətimizə Layiqli xidmət edən Ema QSC-nin Uğurlu faaliyyəti

Azərbaycan Respublikasında ta uzun illərdən öncə inkşaf etmiş sahələrindən biridə toxumçuluq və təsərrüfatçılıqdır.

Ölkəmizdə 1996-cı ildən fəaliyyət göstərən rəqibləri arasında öz sözünü irəli sürmüş "EMA" şirkəti öz uğurlu və siyasi adımmları ilə yadda qalmışdır.

16 iyul 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ölkəmizdə aqrar islahatın keçirilməsi üçün qanun qəbul edir.
Həmin ilin 13 avqustunda ölkə Prezidenti bu qanun icra olunması üçün sərancam imzalayır.

Yarım əsrdən çoxdur ki, fəaliyyəti uğurlu bir şəkildə yönəltməyi bacaran Ema şirkətinin kollektivi bu günlərdədə hər bir cəhətdən üstündürlər.
Şirkətin rəhbərliyinə və kollektivinə xüsusi minnətdarlığımızı bildirik.

Şirkətin idarəsində böyük əziyyəti olan İdarəheyətinin sədri Əbdülhüseyn Abdullayev`a xüsusi minnətdarlığımızı bildirik.

DövlətTv olaraq maarifləndirlməniz üçün bacardığımız qədər səy göstəririk.